ROZKŁAD DNIA

ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, gry i zabawy dowolne według zainteresowań w kącikach tematycznych.
8.20 – 8.30 – modlitwa na rozpoczęcie dnia.
8.30 – 8.50 – ćwiczenia poranne, zabawy edukacyjne i muzyczne
8.50 – 9.00 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- sanitarne.
9.00 – 9.30 – śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, pełnienie dyżurów, modlitwa przed i po posiłku.
9.45 – 11.30 – zajęcia prowadzone zgodnie z planem miesięcznym, zabawy w sali lub ogródku przedszkolnym.
11.30 – 11.45 – toaleta.
11.10 – 11.30 – obiad – zupa (grupy młodsze).
11.30 – 13.15 – odpoczynek poobiedni przy muzyce, opowieściach biblijnych, bajkach i baśniach.
13.30 – 13.50 – obiad – drugie danie.
13.50 – 15.00 – utrwalanie wiadomości z zajęć przedpołudniowych, poznanych wierszy, piosenek, zabawy w sali pod kierunkiem nauczyciela.
14.50 – 17.00 – wydawanie dzieci, zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci, troska o ład i porządek w otoczeniu.

Be Sociable, Share!